บริษัท แสงทองชัยพลาสติก จำกัด
SANGTHONGCHAI PLASTIC CO.,LTD.

15 ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10
แขวงประเวศ  เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร  10250

โทรศัพท์  02-328-7205-6,  02-328-7670-1
แฟ็กซ์  02-726-0293

     
หัวข้อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ข้อความ :
Security Code :

  15 ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250  
  โทร. 0-2328-7205-6 , 0-2328-7670-1 แฟกซ์ 0-2726-0293 E-Mail :sangthongchai@gmail.com  
    Copyright © 2009 By Sangthongchai All Right  Reserved