บริษัท แสงทองชัยพลาสติก จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 ดำเนินกิจการประเภทการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขนาดบรรจุ 10 ลิตร ถึง 30 ลิตร  โดยผู้บริหารที่พร้อมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการพลาสติก ระยะเวลากว่า 30ปี    บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มีคุณภาพ  เพื่อตอบสนองความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 
  15 ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250  
  โทร. 0-2328-7205-6 , 0-2328-7670-1 แฟกซ์ 0-2726-0293 E-Mail :sangthongchai@gmail.com  
    Copyright © 2009 By Sangthongchai All Right  Reserved